Wildcard

Wildcard är SSL-certifikat som kan täcka en domän tillsammans med ett obegränsat antal subdomäner. Till exempel kan ett Wildcard certifikat täcka www.dindomän.se tillsammans med mail.dindomän.se, login.dindomän.se, abc.dindomän.se. Vi erbjuder både Domänvaliderade- (DV) och organisationsvaliderade- (OV) wildcardcertifikat. Det finns inga EV certifikat för Wildcard tillgängliga i branschen för närvarande.

Vem behöver ett Wildcard-certifikat?

Wildcard-certifikat är mycket prisvärda eftersom de täcker in både domän och obegränsat antal subdomäner. Wildcard kommer med full SSL-kryptering på både huvud- och subdomäner. Wildcard aktiverar “hänglåsikonen” och https-prefixet i adressfältet. För dig som är i behov av att skydda en eller flera subdomäner erbjuder ett wildcardcertifikat enklare hantering.

Scroll Up