Certifikat för en domän

Ett domäncertifikat skyddar en enskild domän t.ex. www.sslexpress.se. Sedan SSL certifikat introducerades är denna traditionella typ av certifikat det mest använda på marknaden.

Domain Validated (DV)

Domänvaliderade certifikat (DV) är standardiserade SSL-produkter som går att få till ett lågt pris. Certifikaten går snabbt att beställa och installera, eftersom certifikatutgivaren endast behöver bekräfta att du äger domänen du vill skydda.

Extended Validation (EV)

Utökad validering (EV)  är den säkraste sortens certifikat som finns på marknaden. Detta eftersom EV- certifikaten är de enda som skapar “det gröna adressfältet”, den mest universellt erkända symbolen för säkerhet. EV-certifikat är ett avancerat säkerhetscertifikat, som kräver en djupgående granskning av organisationen och domänen vilket vanligtvis tar mellan 3-5 arbetsdagar.

Scroll Up