Kodsignering

Ett kodsigneringscertifikat är tekniskt sett inte ett SSL-certifikat. Det är en certifikatbaserad digital signaturalgoritm som verifierar att en kod inte har blivit ändrad eller korrumperad sedan den signerades av ägaren. Ett kodsigneringscertifikat verifierar för slutanvändaren att programvaran som laddas är legitim och korrekt samt kommer från ett seriöst företag.     

Vem behöver ett kodsigneringscertifikat?

Utvecklare eller företag som vill försäkra sina kunder om att kod eller mjukvara inte har blivit modifierad, bör överväga att köpa ett kodsigneringscertifikat. Användare blir alltmer medvetna om riskerna med att ladda ner okänd programvara, vilket medför att vikten av att kunna påvisa vem som utfärdat ett program genom kodsignering, ökar.

Scroll Up