Produkter

Certifikat för en domän

Ett domäncertifikat skyddar en domän t.ex. www.sslexpress.se och är det “traditionella” certifikatet som används sedan SSL:s introducerades på marknaden.

Multidomän

Multidomän eller SAN-certifikat täcker in flera domäner under samma certifkat. Olika multidomäncertifikat kan täcka olika många domäner, så man behöver inte betala för mer än man behöver.

Wildcard

Wildcard är SSL-certifikat som kan täcka en domän tillsammans med ett obegränsat antal subdomäner. Till exempel kan ett Wildcard certifikat täcka www.dindomän.se tillsammans med mail.dindomän.se, login.dindomän.se, abc.dindomän.se. Vi erbjuder både Domänvaliderade- (DV) och organisationsvaliderade- (OV) wildcardcertifikat. Det finns inga EV certifikat för Wildcard tillgängliga i branschen för närvarande.

Kodsignering

Ett kodsigneringscertifikat är tekniskt sett inte ett SSL-certifikat. Det är en certifikat-baserad digital signaturalgoritm som verifierar att en kod inte har blivit ändrad eller korrumperad sedan den signerades av ägaren. Ett kodsigneringscertifikat verifierar för slutanvändaren att denne laddar ner legitim och korrekt programvara från ett seriöst företag.

Leverantörer

symantec800x300

#1 most trusted digital certificate brand wordwide

rapidssl800x300

The fastest solution to encrypt & secure your domain.

GeoTrust800x300

Global leader providing cost-effective SSL solutions.

comodo800x300

Creating trust online with flexible & affordable options.

thawte800x300

SSL & code signing certificates for online security.

certum800x300

Popular CA specializing in electronic signatures.

[/segment]