Kodsignering

Ett kodsigneringscertifikat är tekniskt sett inte ett SSL-certifikat. Det är en certifikat-baserad digital signaturalgoritm som verifierar att en kod inte har blivit ändrad eller korrumperad sedan den signerades av ägaren. Ett kodsigneringscertifikat verifierar för slutanvändaren att denne laddar ner legitim och korrekt programvara från ett seriöst företag.

Vem behöver ett kodsigneringscertifikat?

Utvecklare eller företag som vill försäkra sina kunder att kod eller mjukvara inte har blivit modifierad bör överväga att köpa kodsigneringscertifikat. Användarna blir mer och mer medvetna om riskerna med att ladda ner programvara, vilket medför att vikten av att visa vem som utfärdat ett program genom kodsignering ökar.

Products
Comodo800

Comodo Code Signing Certificate

symantec800

Symantec Code Signing

symantec800

Symantec Code Signing (Individual person)

thawte800

Thawte Code Signing Certificate

thawte800

Thawte Code Signing Certificate (Individual person)